2016. január 19., kedd

a hit és a tudás

hinni sok mindenben lehet, vagyis mindenben.. a hit egy kivetített kép, egy csupán ismerni vélt, meg nem tapasztalt megnyilvánulásról.. ebből fakad valótlansága.. a hit a nem tudás létállapotát adatott élhetővé tenni.. a nem tudás a kapcsolat hiánya.. a Teremtő Egységgel való kapcsolaté.. az Egység tudása, amit csak tapasztalással lehet sejtszinten megismerni..
amíg ez a kapcsolat ismeretlen, vagy hiányos, imával lehet a kapcsolódás szándékát kinyilvánítani.. az ima egy viszonyulás, egy út, ami a már ismerni vélt megváltoztatására, vagy megerősítésére adatott.. viszont ami Nyilvánvaló, az nem kíván megerősítést, és szükségtelen megváltoztatni..
az Egység tudása maga a Forrás, ami bennünk van, s mindent magába foglal.. ezért mindent elfogad, mert létállapota a béke, kapcsolódása az áhítat és a hála, hogy önnön tudatossága érzékelhető.. mindent elfogad, mert tudja, hogy minden megnyilvánulás a Létezés maga..
s a Létezés önmagáért való, mert maga Isten..          köszönöm..

minden út a fénybe vezet..

2016. január 16., szombat

szövetbe szőtt fényszálak

lehetetlen szavakba önteni, mennyire egyszerű.. végtelenül egyszerű.. a létezés.. a szavak durva rendszerében elvész az a lehelet finom energia, ami áthatja, átszövi a teremtettség minden megnyilvánulását.. szövetbe szőtt fényszálak hálózata.. s ha egyszer felcsillan érzékelésünk előtt, nincs az a hiedelem, eszme, vagy dogma, mi megmagyarázná nem létét.. hiszen a valóság nyilvánvaló.. egyetlen dolgot tehetünk.. elfogadjuk, s jelenlétünkkel szemléljük, amint rajtunk keresztül áramlik.. minden ellenállás hiábavaló, s szenvedést szül.. hiszen a Rendszer működik, ha tudomást veszünk róla, ha nem.. minél több figyelmet kap, annál érzékelhetőbb, s annál erősebben hajtja az az öngerjesztő, önjutalmazó folyamat, amint a tudat önmagával rezonál, s felragyog az egyén fátyla mögül.. a létezés gyönyörű, s önmagáért való..          köszönöm..

fényszálak a szövetbe beleszőve..

2016. január 3., vasárnap

a szeretet alkímiája

hogyan szeretnénk bárkinek is segíteni, míg magunkat nem váltottuk meg, míg magunkat nem alakítottuk át, míg magunkban meg nem éreztük a Kegyelem állapotát.. alapfeltétel azon viszonyulás, hogy Isten, azaz a Létezés bennünk van, belőlünk fakad, s része az Univerzumnak.. így érezzük meg azt az Erőt, Hatalmat, Szeretetet, s így tudjuk vállalni felelősségünket önmagunkért, hogy cselekvő szeretettel éljünk, mutassunk példát, és segítsünk annak, aki kéri..
ezek a tapasztalások mind elmén túli történések, csak szándékozni lehet, nem pedig akarni, vagy tanulni, de még hinni sem elég, hiszen a hit is egy elme által kivetített kép.. a jelenpillanat az egyetlen állapot, ami megnyitja a tapasztalás valódi lehetőségét.. ha az egyén megérett rá, a Kegyelem megnyilvánul.. mert a Létezés örök, s önmagáért való..          köszönöm..

Transzfogaras ❤