2018. augusztus 13., hétfő

a halálról..

a forma mulandóságát fájdalmas megtapasztalni.. de szenvedés csak akkor lehet belőle, ha elhiszed, hogy te magad is mulandó, azaz csak a test, csak a mentális és pszichológiai forma vagy.. 
a valóság ezzel szemben totális.. 
te ugyan az vagy mint aki visszanéz rád minden szempárból.. a mérhetetlen és megfoghatatlan legbelső csendes figyelem, aki a létezést érzékeli.. 
ő abban a formában emelkedett elő a meg nem nyilvánult létből és most ugyan oda tért vissza.. 
és velünk is ugyan ez történt csak a mi ablakunk még nem csukódott be, hogy a világ tükrében tapasztalhassuk meg önmagunkat.. 
és addig is amíg ez így van, légy boldog és hálás minden pillanatban, a körülmények bárhogyan is alakuljanak.. mert ez az egyetlen józan viszonyulás..

💙


2018. augusztus 9., csütörtök

létezés esszencia

minden lény egyedi és megismételhetetlen..
a felszínünk különbözik..
a lényegünk egy..
ugyan az az élet néz vissza minden szempárból, aki vagyok..
totális egység..

💙

2018. június 17., vasárnap

vagy oktalanság, vagy ok-talan vagyokság..

hogy tud elmenni az ember amellett, hogy rá ne csodálkozna arra a misztériumra, amiből ő maga is fakad, aminek a része.. az, hogy VAGY, az sokkal fontosabb, minthogy milyen vagy..
a tudomány is csak odáig jut el, hogy az anyag.. na de mi az anyag.. mozgó valami, amit nem lehet megállítani.. ami megnyilvánult, az él, az mozog.. az élet nem főnév, hanem ige.. nem lehet kimerevíteni, megfogni, szabályokba önteni, azzal az élettelisége vész el..

a szülők elutasítják gyermekeiket, a testvér a testvért, mert nem úgy viselkedik ahogyan elvárja.. mert van elvárása.. hogy a másik MILYEN legyen.. nem azt nézi, nem annak örül, hogy VAN, létezik.. hanem fontosabb, hogy milyen..

teljesen vakok az életre.. szomorú.. de a mindent lehetővétevő élet bősége azt is megengedi, hogy akinek fontosabb az elhitt gondolatából fakadó félelme, az teljesen vakon nyomorúságban fecsérli el pillanatait, mit sem tudva létezésének csodájáról..

az életet érzékelni lehet.. ez a te egyetlen igaz valóságod, amit megtapasztalhatsz, ha a figyelmed fókuszát a milyenségedről a vagyokságodra viszed..
és igen, találkozni fogsz az összes félelmeddel, fájdalmaddal, de csak egyszer.. a fájdalom mindig arról tájékoztat, hogy elhittél valami hamisat, valami olyat, ami nem a valóság.. abban a pillanatban, amikor mélyen megérted, hogy azok csak a felszínedről szólnak, azok a dolgok nem a lényeged, nem a vagyságod, a lét érzetedhez semmi köze, egyszerűen látni fogod, hiszen tudni fogod, hogy az, amit magadról gondolsz, vagy amit mások gondolnak rólad, az nem te vagy.. nem lehetsz te..
hiszen egy testben megjelenő élőlény, egy misztérium vagy.. és amikor megtapasztalod magadat életként, meglátod saját jelenvalóságodat, akkor láthatod meg a másik embert is annak a misztériumnak, ami te magad is vagy.. az Egy Élet különböző megnyilvánulásai vagytok, és igen, a felszínetek pedig olyan amilyen..
az embert vagy a félelme vagy a vágya irányítja.. teljesen azonosulsz a belső teredben megjelenő negatív energiákkal.. a legkisebb feszültség is erről tájékoztat.. jogosnak érzed ott létüket, hiszen jogosnak ítéled a körülményt ami kiváltotta és így leszel te pl. a dühös ember, nem pedig az élőlény, akinek a terében düh jelent meg.. és ez mindaddig így lesz, amíg felelősséget nem vállalsz azért, ami benned zajlik.. pl. "most félelem/fájdalom/harag/düh van bennem".. amíg el nem különülsz a benned megjelenő dolgoktól, addig nem születhet meg az a perspektíva, amivel ráláthatsz a folyamatra.. ha ez megtörténik, tudsz választani, hiszen ki a fene ölelgetne keblén negatív, szenvedést okozó energetikát.. csak az, aki nem tudja mi zajlik benne, és azzal ráadásul teljesen azonosul is, mert jogosnak hiszi..
csak figyeld mi van benned.. figyelmed egy része mindig legyen éber őre belső terednek, s bármi is jeljen meg benne ne ítéld meg.. se nem jó, se nem rossz.. olyan, amilyen..
ez egy belső munka, csak te tudod megtenni.. a pszichológus csak a milyenségeddel foglalkozik, ezért csak felszíni sikerei lehetnek, valamivel jobbá tehet, de nem jóvá..
a belső munka a vagyokságoddal foglalkozik ezért nem jobban leszel tőle, hanem jól leszel és pont.. békés és boldog..
a létezés jó.. ha nincs tele a fejed gondolatokkal és tudod érzékelni a létezésed örömét, csak jól lehetsz, sehogy máshogy..
az elme mindent meg tud magyarázni, abban profi.. ha idáig elolvastad, ne gondolkozz rajta, csak próbáld megérezni a szavak mögötti értelmet.. az elme csak a lényeget nem érinti, mert nem érzékeli.. egyszerűen vak az életre..
merj látni, érzékelni, merj önmagad lenni.. egységes.. élő..

💙

a valóság..

a kert azé, aki gondozza..
a nap azé, akire süt..
Élet az, akiben nincs ellenállás..
az összes többi gondolat a fejben..

💙🌸🐝

2018. április 5., csütörtök

a jóléti társadalom lehetősége..

az embereket szükségszerűen vagy a vágyaik vagy a félelmeik irányítják minden döntésükben, minden reakciójukban.. csak reakció, mert ezen a szinten az akció nem létezik, csak reagálás, valamelyik félelmükre, vágyukra, mint egy robotgép.. aki érzékeny erre, meglátja a másik ember nyomógombját, ahol ha megérinti, aktiválja a fájdalmát, és úgy mozgathatja az érzelmi világán keresztül, mint egy bábut.. az egyik élvezi, a másik elszenvedi.. nem egyenrangú és egyáltalán nem békés állapot..

a természeti népeket is a vágyaik és félelmeik irányítják, amiket különböző hitekkel és rituálékkal kompenzálnak, így a maradék idejükben békésen tudnak élni, viszont ugyan úgy az elme szintjén léteznek, nem tudatosak magukra, inkább hasonlítanak egy állatkához, lakják a testüket, együtt élek a természettel, de ez nem minőségi, csak mennyiségi különbség a civilizált emberhez képest..
a természettel együtt élőknek nem marad idejük depressziósnak, hisztisnek lenni, vagy végletes függőségben tépelődni, hiszen azonnal megtapasztalnák, hogy ha nem csinálják meg amit kell, éhen maradnak, vagy megfagynak.. így ezeket a viszonyulásokat szabályozott rituálékkal tartják karban.. egy kis hiszti, dühöngés, egy kis drog, egy kis szexelés, de mind-mind a törzs által meghatározott módon, ami gyakran a fejlett társadalom számára hajmeresztő.. érdekességképpen ahány törzs, annyiféle kompenzáció.. hiszen emberevőék is megvannak győződve róla, hogy teljesen normális, amit csinálnak..

a tudat felhasználja az elmét, hogy létrehozza a civilizált jóléti körülményeket, ahol az emberek teret és időt kaphatnak megtapasztalni a végleteket és a végletes szenvedéseket.. az ego fejlődése szükségszerű az ember túléléséhez, hogy elérje a kifejlett kort, viszont innentől kezdve nem lenne rá szükség, ha a személyiség addigra, az odáig a környezetével közösen kialakított énképét teljes mértékben el nem hinné..

az embernek lehetősége van a szenvedésén keresztül megérteni, hogy mi az, ami nem valódi, ami tünékeny és változó.. ez vonatkozik az összes emberi lényre, bárhol is éljen.. csak aki sokat szenved, abban előbb-utóbb kérdések merülnek fel..
és a kérdések megszületésével megszülethet a kereső.. ez egy ördögi kör, mert a kereső a keresett.. így a találás nem történhet azonos szinten.. a találás a transzcendens síkon születhet meg.. aki talál, az már nem ugyan az, mint aki keresni indult..
ez az emberi létezés misztériuma..

a létezés misztériuma..


2018. április 1., vasárnap

feltámadás..

az ember egész élete jelkép.. teljesen felesleges boncolgatni, hogy valóban megtörtént-e, hogy ki és mikor mondta, és milyen szimbólummal próbálja láttatni a láthatatlant, megfogni a megfoghatatlant és kimondani a kimondhatatlant..
ez mind jelkép és szimbólum, a lényeg, hogy rámutat valami sokkal fontosabbra, mint a felszín formaisága.. "akinek van füle a hallásra, az meghallja" hogy rezonál-e benne az Igazság..
ez az egyén dolga, nem az emberiségé.. egyénileg lehet megérezni, megérteni, hogy fontosabb maga a létezés érzékelése, mint a formája, mennyisége, milyensége.. maga az Élet forma nélküli, mindent átható, mindent lehetővé tevő, mindenben megnyilvánuló Misztérium.. mire a gyermek felnő, ezt a veleszületett misztériumot teljesen elnyomja a társadalom, a szülők és az iskola..
a feltámadáshoz előbb meg kell halni.. de csak a hamis lehet változó és mulandó, ami azoknak a gondolatoknak, véleményeknek és viszonyulásoknak az összessége, amit a társadalom, a szülők és az iskola ráhatásával alakítottál ki magadnak, mint amolyan énkép..
feltámadni annyit jelent, mint kilépni koponyád sírboltjából, elhagyni az énképed, ami az elméd béklyója, meglátni a Misztériumot és visszatérni lényed esszenciális minőségéhez, ami születésedtől fogva tiéd..
ez a létalapú élet, amire Jézus azt mondta, hogy a Mennyek országa közöttetek van.. ezt csak az látja, aki maga is feltámadt.. kinek nem takarják szemét fátylak, álarcok, hitek, rendszerek, dogmák.. aki mindezek az elme által teremtett hamis, halott dolgokon átlát.. aki a forma takarása mögött meglátja saját fényét, s utána mindenki másét is látni fogja, hiszen a lényeg szintjén Egyek vagyunk..

a lényeg szintjén Egyek vagyunk 💙

2018. február 4., vasárnap

szerelem esszencia

szerelmesnek lenni
a madarak énekébe,
a felhők táncába,
a napfelkelte fényébe..
ez független mindentől és mindenkitől..
ez a mi természetes létállapotunk..
totális elfogadás..

💙

2018. január 6., szombat

gondolat formák..

ha egy évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy ma nem ott leszek és nem úgy ahogyan és nem azokkal, hanem teljesen máshol és máshogyan és másokkal, értetlenül néztem volna rá, hogy: "de hát miért?" 
erre nincs válasz.. az élet olyan amilyen.. vagy küzd, ellenáll, lázad, vagy beletörik az ember.. az egyetlen józan viszonyulás látni magunk körül az élet áramlását és elfogadni azt ami van.. de csak azt.. nem amit gondolunk vagy feltételezünk az élethelyzetünkről.. 
meglátni magunk körül a valóságot.. a gondolatok és illúziók álmát.. hogy az embereknek fontosabb a saját elmetartalmuk, hogy mit gondolnak a másikról, mint maga az Élőlény.. 
az valóban nem gondolat forma.. nem megfogható, nem birtokolható.. szabadon szabadnak született, mert az Élet megtapasztalja önmagát..

minden Egy Életből Való..