2018. április 5., csütörtök

a jóléti társadalom lehetősége..

az embereket szükségszerűen vagy a vágyaik vagy a félelmeik irányítják minden döntésükben, minden reakciójukban.. csak reakció, mert ezen a szinten az akció nem létezik, csak reagálás, valamelyik félelmükre, vágyukra, mint egy robotgép.. aki érzékeny erre, meglátja a másik ember nyomógombját, ahol ha megérinti, aktiválja a fájdalmát, és úgy mozgathatja az érzelmi világán keresztül, mint egy bábut.. az egyik élvezi, a másik elszenvedi.. nem egyenrangú és egyáltalán nem békés állapot..

a természeti népeket is a vágyaik és félelmeik irányítják, amiket különböző hitekkel és rituálékkal kompenzálnak, így a maradék idejükben békésen tudnak élni, viszont ugyan úgy az elme szintjén léteznek, nem tudatosak magukra, inkább hasonlítanak egy állatkához, lakják a testüket, együtt élek a természettel, de ez nem minőségi, csak mennyiségi különbség a civilizált emberhez képest..
a természettel együtt élőknek nem marad idejük depressziósnak, hisztisnek lenni, vagy végletes függőségben tépelődni, hiszen azonnal megtapasztalnák, hogy ha nem csinálják meg amit kell, éhen maradnak, vagy megfagynak.. így ezeket a viszonyulásokat szabályozott rituálékkal tartják karban.. egy kis hiszti, dühöngés, egy kis drog, egy kis szexelés, de mind-mind a törzs által meghatározott módon, ami gyakran a fejlett társadalom számára hajmeresztő.. érdekességképpen ahány törzs, annyiféle kompenzáció.. hiszen emberevőék is megvannak győződve róla, hogy teljesen normális, amit csinálnak..

a tudat felhasználja az elmét, hogy létrehozza a civilizált jóléti körülményeket, ahol az emberek teret és időt kaphatnak megtapasztalni a végleteket és a végletes szenvedéseket.. az ego fejlődése szükségszerű az ember túléléséhez, hogy elérje a kifejlett kort, viszont innentől kezdve nem lenne rá szükség, ha a személyiség addigra, az odáig a környezetével közösen kialakított énképét teljes mértékben el nem hinné..

az embernek lehetősége van a szenvedésén keresztül megérteni, hogy mi az, ami nem valódi, ami tünékeny és változó.. ez vonatkozik az összes emberi lényre, bárhol is éljen.. csak aki sokat szenved, abban előbb-utóbb kérdések merülnek fel..
és a kérdések megszületésével megszülethet a kereső.. ez egy ördögi kör, mert a kereső a keresett.. így a találás nem történhet azonos szinten.. a találás a transzcendens síkon születhet meg.. aki talál, az már nem ugyan az, mint aki keresni indult..
ez az emberi létezés misztériuma..

a létezés misztériuma..


2018. április 1., vasárnap

feltámadás..

az ember egész élete jelkép.. teljesen felesleges boncolgatni, hogy valóban megtörtént-e, hogy ki és mikor mondta, és milyen szimbólummal próbálja láttatni a láthatatlant, megfogni a megfoghatatlant és kimondani a kimondhatatlant..
ez mind jelkép és szimbólum, a lényeg, hogy rámutat valami sokkal fontosabbra, mint a felszín formaisága.. "akinek van füle a hallásra, az meghallja" hogy rezonál-e benne az Igazság..
ez az egyén dolga, nem az emberiségé.. egyénileg lehet megérezni, megérteni, hogy fontosabb maga a létezés érzékelése, mint a formája, mennyisége, milyensége.. maga az Élet forma nélküli, mindent átható, mindent lehetővé tevő, mindenben megnyilvánuló Misztérium.. mire a gyermek felnő, ezt a veleszületett misztériumot teljesen elnyomja a társadalom, a szülők és az iskola..
a feltámadáshoz előbb meg kell halni.. de csak a hamis lehet változó és mulandó, ami azoknak a gondolatoknak, véleményeknek és viszonyulásoknak az összessége, amit a társadalom, a szülők és az iskola ráhatásával alakítottál ki magadnak, mint amolyan énkép..
feltámadni annyit jelent, mint kilépni koponyád sírboltjából, elhagyni az énképed, ami az elméd béklyója, meglátni a Misztériumot és visszatérni lényed esszenciális minőségéhez, ami születésedtől fogva tiéd..
ez a létalapú élet, amire Jézus azt mondta, hogy a Mennyek országa közöttetek van.. ezt csak az látja, aki maga is feltámadt.. kinek nem takarják szemét fátylak, álarcok, hitek, rendszerek, dogmák.. aki mindezek az elme által teremtett hamis, halott dolgokon átlát.. aki a forma takarása mögött meglátja saját fényét, s utána mindenki másét is látni fogja, hiszen a lényeg szintjén Egyek vagyunk..

a lényeg szintjén Egyek vagyunk 💙

2018. február 4., vasárnap

szerelem esszencia

szerelmesnek lenni a madarak énekébe, a felhők táncába, a napfelkelte fényébe.. ez független mindentől és mindenkitől.. ez a mi természetes létállapotunk..

💙

2018. január 6., szombat

gondolat formák..

ha egy évvel ezelőtt valaki azt mondja nekem, hogy ma nem ott leszek és nem úgy ahogyan és nem azokkal, hanem teljesen máshol és máshogyan és másokkal, értetlenül néztem volna rá, hogy: "de hát miért?" 
erre nincs válasz.. az élet olyan amilyen.. vagy küzd, ellenáll, lázad, vagy beletörik az ember.. az egyetlen józan viszonyulás látni magunk körül az élet áramlását és elfogadni azt ami van.. de csak azt.. nem amit gondolunk vagy feltételezünk az élethelyzetünkről.. 
meglátni magunk körül a valóságot.. a gondolatok és illúziók álmát.. hogy az embereknek fontosabb a saját elmetartalmuk, hogy mit gondolnak a másikról, mint maga az Élőlény.. 
az valóban nem gondolat forma.. nem megfogható, nem birtokolható.. szabadon szabadnak született, mert az Élet megtapasztalja önmagát..

minden Egy Életből Való..

2017. október 21., szombat

amíg nem ébredsz fel, mindegy mi történik veled..

igazán jó, hogy időnként felszínre törnek bizonyos tabuk.. ez a "meeto" kampány is ilyen.. az ember tragédiája, hogy amíg a formai síkon keresed a problémádra a választ, csak rész igazságokat találsz.. addig nincs EGÉSZség és szenvedsz, mert részlegesnek érzed magad.. 
női testbe születve a női énképünket sértik a férfiak.. férfi testbe születve a férfi énképünket sértik a nők.. amíg nem ismered fel lényed mint formailag megnyilvánult Élet áradása, addig minden fájdalom ébresztőóraként cseng, visít s ordít, kinek mennyire érzékeny a hallása a belső csendben születő hangra.. 
ÉBREDJ FEL.. NEM AZ VAGY, AKINEK GONDOLOD MAGAD.. Élet vagy.. az a tehetetlen csendes figyelem, ami a háttérben mindent érzékel.. a Létérzeted vagy..
amíg ennek nem vagy tudatában, nem tudsz nemet mondani és persze megtörténik ez meg az, amit utólag jól megítélsz jónak, vagy rossznak és ezen a ponton kezdődik a szenvedés.. 
ha egy adott eseményt jónak ítélsz a múltban, ami már elmúlt akkor azzal azt mondod, hogy most a jelen pillanatod rossz és azonnal szenvedsz.. 
ha valamit rossznak ítélsz a múltban, akkor azt kijavíthatatlan megbélyegzésnek érzel, hiszen ami megtörtént az megtörtént és a múlt minden lehetősége a javításra végleg lezárult és tehetetlenségedben azonnal szenvedsz.. 
de vedd észre, minden szenvedésed oka az ítélkezés.. a negatív, rossz érzés legyen az ébresztőórád arra, hogy észre vedd, elhittél egy gondolatot, ami a teredben épp megjelent.. mindegy, hogy azt hiszed el, hogy te rossz vagy, vagy hogy a másik ember rossz, vagy hogy léteznek ufók és holnap leigázzák az egész Földet, a belső tereidben megjelenő negatív érzés szempontjából teljesen mindegy mit hiszel el, az Élet végtelenül igazságos, mert a szenvedéseden keresztül azonnal jelzi, hogy nem tudod ki vagy.. hol vagy.. a fejedben.. az elmédben.. a múltban vagy a jövőben.. és jól elhiszel mindent, ami épp felbukkan..  tedd fel a kérdést: biztos hogy így van? 100%? ez a tapasztalatod? most mit tehetsz ezért?
az Élet olyan, amilyen.. a felismerés azért történhet meg, mert eleve az vagy aki.. a megfoghatatlan, a leírhatatlan Létérzet.. minden más rólad szól, a felszínedről, a formaiságodról, a milyenségedről de az NEM TE VAGY.. csak elméd ködfátyla elhomályosítja látásod, amit a családod és a társadalom programozott beléd.. minden gyermek tiszta papírként érkezik e világra, s azonnal elkezdődik a programok felírása, kezdve azzal, hogy fiú, vagy lány testben született meg.. vedd észre, nem a program vagy.. amíg nem látod, tehetetlenül hánykolódsz a körülmények között.. ilyen a társadalom, senki sem hibás, csak tudatlan.. tudatos ember nem tud rosszat tenni a másiknak.. 
hiszen ha érzékeled magad lényét, mint áramló, végtelen Élet, nem érzel hiányt, és ha éppen férfi testbe születtél, nyilvánvaló, hogy nem akarod megszerezni a nő testét, mert látod az ő lényét, hogy ugyan az néz a szemeiből rád, mint te magad.. és az elme uralmának álmából felébredt nő sem akarja számító, haszonelvű viszonyulással kiszipolyozni a férfi forrásait, mert érzi saját belső Forrását.. vedd észre a lényeg nem formai, fizikai, hanem az elmén túli tér, a megfoghatatlan, a szavakba nem önthető Létérzet..
miért veszed evidensnek, hogy megszülettél és érzékeled a tested és a körülötted lévő világot, és hogyan lehet elsiklani afölött hogy ez a következő pillanatban is így lesz? ..hiszen bármikor megállhat a szíved.. vagy honnan veszed a bizonyosságot, hogy este lefekszel aludni és reggel valóban felkelsz? a szívedet az Élet dobogtatja, nem te kontrollálod és este is az Élet tartja éleben a tested, álmodban még a lélegzetedet sem figyeled.. ez csoda.. az Élet, a Létezés maga a megismerhetetlen misztika.. és hogy ennek tudatára ébredhetsz, az a csodák csodája..
egyetlen dologért tudod a felelősséget vállalni.. az a figyelmed.. egy része mindig legyen belső tereidben.. a felbukkanó negatív érzések azonnal ébresztenek, hogy a fejedben vagy és elhittél egy gondolatot.. ez a kulcs.. használd..
ha kimered nyitni az ajtót és belépsz az eléd táruló elmén túli ismeretlen világba, a MOST szent terébe, a jutalmad a belsődben érzett végtelen béke.. élvezd.. Élj! 💙

 

2017. október 3., kedd

adás.. áradás..


műhelyke gyönyörűen megmutatta, hogy ami szívből jön, azzal nem lehet jól járni, nem lehet beárazni.. nem alku tárgya.. azzal nem tud az ember nyerészkedni, mert látja miért teszi.. magából ad valamit..

​a Valódi adás abból a csendes békéből születik, hogy jó Lenni.. ami ennél több vagy kevesebb, az haszonelvű viszonyulás, mert vagy a jó ember énképét dédelgeted magadban az adás aktusával, hogy több vagy jobb vagy mint mások, vagy azért mert kevesebbnek gondolod magad, és meg akarsz felelni a társadalmi vagy egyéb elvárásoknak..
mindkettő hamis..

a Valódi adás nem vár viszonzást.. a szeretet, a szépség önmagáért való dolog, az egyetlen dolog, ami Van, állandó és örök.. ami ennél több vagy kevesebb, vagyis minden más félelemből és hiányból fakad.. és ha nem így látod, azt is a félelmed és a hiányod alkotta homályfátyol okozta tompán látás miatt van.. nem látod a forrását, ami a saját Forrásod, ezért azt hiszed, hogy véges és elfogyhat.. ez is hamis..

a Valóság, a Lét érzékelése állandó és változatlan.. a hamis változó és illúziórikus, mit a cikázó gondolatok és a hullámzó érzések.. hogyan hiheted el, hogy te ezen benned megjelenő változó dolgok összessége lennél csupán..

az ember alapvető megnyilvánulása az áradás, az öröm, az adás.. Létezésünk megosztása másik Élőlényekkel.. az Élet ami a te esszenciád, egyesül önmagával.. az elkülönültség illúzió..

fény.adás ❤

2017. szeptember 15., péntek

intimitás

az állat nem kérdezi meg szabad-e most játszani vagy aludni, csak teszi, de teljesen, nem tart vissza magából semmit, hogy megéri-e visszahozni a labdát, vagy hanyatt hemperegni has vakarást kapni, és azt sem gondolja, hogy nem elég jól vakarod a hasát, egyszerűen "csak" teljes lényével teszi azt, amit éppen tesz, vagy adja át magát annak, amit éppen kap.. ahogyan magát nem ítéli meg, hiszen nem hisz el semmilyen képet magáról, amihez viszonyulna, úgy téged sem ítél meg, nem gondol semmit rólad.. annak lát, ami vagy, és "csak" annak, akkor és ott..
a kutyával való találkozás kitűnő lehetőség megfigyelni a benned lévő eltévedt Életenergiát, hiszen az állat nem rendelkezik énképpel, ezzel a hamis, ám társadalmilag elfogadott gondolati produktummal, így lehetőséged van a tükrében megpillantani saját félelmed..
ez az ítélet a "nem vagyok elég jó", ami megakadályozza a tiszta, félelem nélküli intimitást.. párhuzamos privát univerzumok találkoznak.. mit gondolsz magadról, mit gondolsz a másikról, mit gondolsz arról, hogy a másik mit gondol rólad és magáról.. stb..
tudsz-e úgy megérinteni egy emberi lényt, legyen az gyermeked, szülőd, szerelmed, hogy nem merül fel benned a félelem, hogy megfelelsz-e, szerethető vagy-e, elfogadható vagy-e a másik számára, egyszerűen csak érzed a bőrét a bőrödön..
tudsz-e úgy megölelni valakit, bárkit, hogy teljesen belemerülsz, nem ítéled meg sem magad, sem a másikat, hogy kik vagytok, milyen viszonyt ápoltok, egyszerűen csak érzed ahogyan dobog a szíve és veszi a levegőt a testében, hiszen ugyanaz az Életenergia dobogtatja a szívetek.. mered-e érzékelni a saját tested és azon keresztül a másik testét..
a formai elkülönültség illúzió.. ugyanaz néz ki minden szempárból és ugyanaz dobogtat minden szívet.. ❤

...

2016. december 30., péntek

belső csend..

a belső csend terében megjelenik a világ.. a megnyilvánulatlanban a megnyilvánult.. minél csendesebb, annál teljesebb.. hogyan is ítélhetném meg, ami egy velem?!..

szepezdi tél.. ❤

2016. március 22., kedd

vagyok

gátlástalanul csendben lenni, önfeledten hallgatni, s végtelenül szemlélni.. figyelmem összes dimenzióját létezésem megnyilvánulására fókuszálom.. mert vagyok.. sem több, sem kevesebb.. egyszerűen vagyok.. a létezés valódi öröme..

balatoni reggel

2016. február 29., hétfő

a színpadon..

szemlélem elmém színpadán a gondolatok, s érzések táncát..
azonosultságom mértékében süppedek a szerepek mélyére, valamint köz.ép.pontom közelítésével távolodok a szemlélő pozíciója felé, s fénylenek át hagymahéjaim, melyeket magamra halmoztam élete(i)m folyamán, hogy a tudat ragyogó fényében átvilágított szépséges színjátékok megismerésével leolvasszam mag.amról mindezen súlyokat, csökkentve a lényemből áradó fény fénytörését..
hálásan köszönök minden áldottan teremtett körülményt, ami ezeket a tapasztalásokat a létbe hívja, s tükrében kíméletlenül szembesít az eddig elodázott feladatokkal.. köszönöm..

..

2016. február 9., kedd

tulajdonságaink, mint magok..

összes tulajdonságunk - legyen az jónak, vagy rossznak címkézhető - csak akkor nyilvánul meg a maga természetességében a környezet felé, ha önmagunkon, önmagunkkal is működtetjük..
hiába vagyunk kedvesek kifelé, ha befelé, magunkkal nem.. akkor a kifelé kedveskedés is csak egy kompenzálás, egy megfelelni vágyás valamiféle elvárásnak..
amint lényünk legmélyéről indulva magunkhoz kedvesek vagyunk, sejtszinten a viszonyulásaink közé emelkedik ez a tulajdonság, s ragyogó áradással simogat meg mindenkit válogatás nélkül, aki a környezetünkben van..
így minden körülmény gyönyörű tükröt tart nekünk, hogy meglássuk árnyékos területeinket, amiket a fénybe emelhetünk a felismerés tudatosításával..
sorra vehetjük, vagy egyszerűen megfigyelhetjük mely tulajdonságokra leszünk figyelmesek, minek a hiányára, vagy többletére van affinitásunk.. a megértésre, a türelemre, a segítőkészségre, vagy a rosszindulatra, türelmetlenségre?
ami belülről fakad, az nyilvánvaló.. természetes, áradó, magyarázatra nem szoruló..
köszönöm..

tulajdonságaink, mint magok, csüngenek lényünkön.. mink van, azt vetjük, s aratjuk..

2016. február 1., hétfő

nincs jövőnk, csak jelenünk

nincs jövőnk, csak jelenünk.. kemény szavak, de valósak.. az igazság csak egyszer fáj, és ismerete felszabadít.. ember ennél szebbet nem is mondhat, máskülönben csupán álmodozunk a közös jövőről, amit a múltból táplált gondolati mintákból az elménkben töltött súlyos időkben hívunk létre.. viszont a jelenlét ragyogó fényében megszentelődik a létezés minden pillanata, mely épphogy megnyilvánul, tova is illan az örökkévalóság szövetében..
létünk ezen érzékelése lüktet és pulzál, s oly természetes, oly nyilvánvaló, hogy nem visel el semmilyen programozottságot, vagy elme szintű viszonyulást.. spontán árad az egyén legmélyebb fénylő lényéből, mely magába foglal mindent..          köszönöm..

minden egyes csepp minden egyes pillanat..

2016. január 19., kedd

a hit és a tudás

hinni sok mindenben lehet, vagyis mindenben.. a hit egy kivetített kép, egy csupán ismerni vélt, meg nem tapasztalt megnyilvánulásról.. ebből fakad valótlansága.. a hit a nem tudás létállapotát adatott élhetővé tenni.. a nem tudás a kapcsolat hiánya.. a Teremtő Egységgel való kapcsolaté.. az Egység tudása, amit csak tapasztalással lehet sejtszinten megismerni..
amíg ez a kapcsolat ismeretlen, vagy hiányos, imával lehet a kapcsolódás szándékát kinyilvánítani.. az ima egy viszonyulás, egy út, ami a már ismerni vélt megváltoztatására, vagy megerősítésére adatott.. viszont ami Nyilvánvaló, az nem kíván megerősítést, és szükségtelen megváltoztatni..
az Egység tudása maga a Forrás, ami bennünk van, s mindent magába foglal.. ezért mindent elfogad, mert létállapota a béke, kapcsolódása az áhítat és a hála, hogy önnön tudatossága érzékelhető.. mindent elfogad, mert tudja, hogy minden megnyilvánulás a Létezés maga..
s a Létezés önmagáért való, mert maga Isten..          köszönöm..

minden út a fénybe vezet..

2016. január 16., szombat

szövetbe szőtt fényszálak

lehetetlen szavakba önteni, mennyire egyszerű.. végtelenül egyszerű.. a létezés.. a szavak durva rendszerében elvész az a lehelet finom energia, ami áthatja, átszövi a teremtettség minden megnyilvánulását.. szövetbe szőtt fényszálak hálózata.. s ha egyszer felcsillan érzékelésünk előtt, nincs az a hiedelem, eszme, vagy dogma, mi megmagyarázná nem létét.. hiszen a valóság nyilvánvaló.. egyetlen dolgot tehetünk.. elfogadjuk, s jelenlétünkkel szemléljük, amint rajtunk keresztül áramlik.. minden ellenállás hiábavaló, s szenvedést szül.. hiszen a Rendszer működik, ha tudomást veszünk róla, ha nem.. minél több figyelmet kap, annál érzékelhetőbb, s annál erősebben hajtja az az öngerjesztő, önjutalmazó folyamat, amint a tudat önmagával rezonál, s felragyog az egyén fátyla mögül.. a létezés gyönyörű, s önmagáért való..          köszönöm..

fényszálak a szövetbe beleszőve..

2016. január 3., vasárnap

a szeretet alkímiája

hogyan szeretnénk bárkinek is segíteni, míg magunkat nem váltottuk meg, míg magunkat nem alakítottuk át, míg magunkban meg nem éreztük a Kegyelem állapotát.. alapfeltétel azon viszonyulás, hogy Isten, azaz a Létezés bennünk van, belőlünk fakad, s része az Univerzumnak.. így érezzük meg azt az Erőt, Hatalmat, Szeretetet, s így tudjuk vállalni felelősségünket önmagunkért, hogy cselekvő szeretettel éljünk, mutassunk példát, és segítsünk annak, aki kéri..
ezek a tapasztalások mind elmén túli történések, csak szándékozni lehet, nem pedig akarni, vagy tanulni, de még hinni sem elég, hiszen a hit is egy elme által kivetített kép.. a jelenpillanat az egyetlen állapot, ami megnyitja a tapasztalás valódi lehetőségét.. ha az egyén megérett rá, a Kegyelem megnyilvánul.. mert a Létezés örök, s önmagáért való..          köszönöm..

Transzfogaras ❤

2015. december 7., hétfő

Advent Áldása

egyre hosszabbak az éjszakák.. tél van.. közeleg a Fény ünnepe..
a sötétséget csak azért vesszük észre, mert elfelejtettük fényből valónkat.. ez is értünk van.. így ráébredhetünk elkülönültségünkre.. minden értünk van.. kezdetben nehéz belátni, magunkévá tenni ezen viszonyulást, mert minden eszközt elvesz tőlünk, amivel a körülményekre terhelhetnénk helyzetünket, állapotunkat.. csupán a tükörképünk marad minden síkon..
pedig pontosan ezek a felismerések vezetnek vissza a Forráshoz, a ragyogó fényhez, amit kikristályosodott magként őrzünk mindnyájan, s önmagába foglal mindent..
valamennyi ciklikusság csúcsa egy áldott kegyelem, egy katarzis lehetősége az önazonosság felismerésére, amihez segítséget kapunk az Univerzumtól.. Advent is erről szól..
a befelé vezető út valójában a kiút, hiszen az egész Teremtettség egy hologram.. lássuk meg benső fényünket s kiviláglik a világ..          Áldás..

fénylő sókristályok ❤

2015. november 9., hétfő

fénylét

a legspirituálisabb élmény is "csak" szubjektív.. a tapasztaló érzékeli.. lineáris.. bizonyosságot kell szerezzünk, hogy létünk alanyi alapon magáért való.. ezt paradox módon a hiten túllépő tapasztalásokból érlelődő tudás által tehetjük sejtszinten részünkké.. mert nincs más dolgunk, mint a fény természetéből fakadóan sugározni s ragyogni..
amíg ezt nem érezzük, tudjuk, addig fénytörést okozunk, ami se nem jó, se nem rossz, csak egy állapot.. lineáris.. a fény nem lineáris.. a fény a kontextus, a megnyilvánult, s a meg nem nyilvánult lehetséges.. a fény maga a szeretet..          áldás..

Balaton ❤

2015. október 3., szombat

a fény természete

a fény természetéből fakadóan ragyogó.. áradó.. mindenen átható s mindent megvilágító.. megtartó s felemelő.. nem válogat, nem kivételez.. mindenre s mindenkire világít.. könnyed, légies, mindenütt jelenlévő.. magunkból fakadó..

engedjük létezését, s bontsuk le falainkat útjából.. hiszen ellenállásunkkal csupán saját érzékelésünkből zárjuk ki.. forrásából eredően van.. ha tudomásul vesszük, ha nem.. engedjük vissza tudatunkba, ami a részünk..          áldott fény..

molnárkák ❤

2015. szeptember 23., szerda

köz.ép.pont

mielőtt egyesülünk az Isteni Abszolútummal, addig kizárólag a szubjektum abszolútuma létezik.. önmagunkból elindulva önmagunkba érkezve.. az egész létezés egy érzékelt gömb fraktál.. analóg, mint fent, úgy lent..
ezekben az időkben erősen fontos megtartanunk belső egyensúlyunkat.. ezt legegyszerűbben önfigyelemmel érhetjük el.. minden rezdülésünk, gondolatunk s érzésünk tudatában legyünk.. mindig.. kizárólag magunkkal foglalkozzunk, azzal, hogy én hogy reagáltam/gondoltam/mondtam egy adott helyzetben, nem pedig azzal, hogy a környezet milyen..

így a középpontunkba helyezzük magunkat, amit  önismerettel erősíthetünk.. ilyenkor szeretetben vagyunk minden körülmény között, ami valóban a köz.ép.pontja lesz.. mert rezgésünk a közre, a környezetre is épségesen fog hatni.. (gyönyörű s kódolt anyanyelvünk..)

különösképpen az elkövetkezendő napokban.. mindnyájan érezzük az egyre feszülő teret, s a megpróbáltatásokat.. értünk van.. általa lelünk középpontunkra, fénymagunkra, s készít fel bennünket a folyamatosan érkező, egyre magasabb rezgésű fényre..
szeptember 28-án, egy energetikai folyamat tetőzik, a teljes holdfogyatkozás kíséretében..
s utána mi lesz, azt csak Isten tudja.. viszont mi, fényküldöttek ezt várjuk oly régen, és sejtszinten érezzük, hogy jó lesz..

Áldás kísérjen mindnyájunkat az úton..

2015. augusztus 24., hétfő

önfigyelem

az önismeret elmélyítése s gyakorlatba ültetése, amikor a tanú figyelmével kísérjük nyomon mindennapjainkat.. ez munka.. ez erőt s bátorságot kíván, hiszen nem mindig az ideális reakciót választjuk.. felül kell emelkednünk emberi mivoltunkon s úgy szemlélni a megnyilvánulást..
ha kellő alapossággal s következetességgel végezzük a folyamatot, sejtszintű beidegződésekből fakadó vadhajtások erdejét láthatjuk meg.. ezen viselkedés képződmények megismerése s létezésük feltárása magával vonzza az elfogadást, önmagunk mindig mélyebb s mélyebb elfogadását..
ugyanakkor az ilyen jellegű programozottságink, ha fényre jönnek a tudatalattiból, tudatosodva bennünk, feladatukat vesztik, s automatikusan bekövetkezik az elengedés..

felismerjük, hogy minden helyzet értünk van s tükröt tart nekünk..

önfigyelem..

2015. augusztus 20., csütörtök

önismeret

az önismeret az egyik leghatékonyabb eszköz az úton járáshoz.. mindnyájunknak van egy célunk, mi felé szándékozunk orientálódni.. az egy pont.. viszont az utat, mint egyenest csak két pont közé tudjuk húzni, így önmagunk helyzetének ismerete is szükséges.. ez jelen leszületésünkkor választott rezgésünk, energetikánk, amit mindig a mostban tudunk kalibrálni s viszonyítani..

lényünk megismerésére adatott az összes technika, legyen az fizikai, lelki, szellemi vagy spirituális.. ahány ember él a Földön, annyi félék vagyunk, s annyi úton járunk.. viszont minden út a fénybe vezet.. ebből következik, hogy mindegyik módszer jó, de egyik sem tökéletes.. valamennyiből ki kell válogatni azt, ami a javunkat szolgálja, ami a rezgésünkkel harmonizál.. s csak annyit..
ahogyan hangolódunk önmagunkra a szelektálás folyamat exponenciálisan válik nyilvánvalóvá..

ez az ismeret egyben önbizalommal s bátorsággal tölt el, ami erőt ad a tapasztaláshoz, ami a hitet sejtszintű tudássá minősíti át..

idővel befejezzük az árral szembeni úszást, s elkezdünk egységbe olvadni az áramlással..

ugyanakkor megértjük, mit miért éreztünk, cselekedtünk, a múltunk kérdései elillannak, jelenünk elcsendesedik, jövőnk kivilágosodik.. figyelmünket áthelyezhetjük megnyilvánulásunk magasabb dimenzióból fakadó forrása felé..          Áldás..

Pilis ❤

2015. augusztus 16., vasárnap

Varázs Veszprém: Örömünnep a Teljesség jegyében

ez nem fesztivál, ez nem spiri program, ez más.. ez Ünnep.. méghozzá Örömünnep.. az Öröm ünnepe.. az Együttlét ünnepe.. az Együtt Létezés ünnepe.. ami magáért való s hiánytalan..
a völgy ahol a rendezvény helyet kapott, valódi Teret tartott ennek a tapasztalásnak.. mind horizontálisan, mind vertikálisan.. mindenki, a maga világában, a maga rezgésén érezte az Ünnep megnyilvánulását, ugyanakkor jelenvolt az összekapcsolódás, a sok egyéni kis világ összeolvadása..
ez a Tér abból az ideából fogant, amit a szervezők szándéka hívott Létbe..
Hála és Áldás a lehetőségért..
..üvegcse szemmel itt olvashatjátok :)

a Jezsuita templomban ❤

2015. augusztus 11., kedd

még mindig idő..

visszatérve az időre, az idő káprázata című bejegyzés után..

az idő múlásának figyelése által új dimenziók nyíltak meg s a már meglévők emelkedtek éber tudati állapotra.. mint mindent, az időt is a megismeréssel megszeretem..
a szeretet mellett nem létezik a félelem s elillan, mintegy szürke fátylat felrántva az időhöz való viszonyom kötöttségeiről.. így könnyen megfigyelhetem a felszínre bukkanó érzelmeket s gondolati mintákat, amiket az idő múlásához és minőségéhez társítottam..
hiszen minden gyógyulás a felismeréssel kezdődik..

mert az idő arra adatott, hogy időt adjon az úton..

2015. augusztus 8., szombat

fényszálak

fényszálakkal kapcsolódunk egymáshoz.. s mindenhez..

ha a középpontunkban vagyunk, ezek a fényszálak ragyognak, mentesek minden elvárástól, birtoklástól, ragaszkodástól, megfelelni s megfeleltetni vágyástól.. teljes az elfogadás és a megértés..
vágyunk megvalósítását, megélését nem terheljük rá a fényszálra, hiszen ha a középpontunkban vagyunk, azaz öröm állapota, amikor mindenünk megvan.. minden van..
nincs akarás, nincs vágy, nincs hiány..
amint megengedjük magunknak a hiány alapú viszonyulást, a fényszálak elhomályosodnak, elsötétednek, súlyossá és merevvé válnak, kötöttséggé minősülnek át..

helyezzük magunkat középpontunkba s a világunk is rendre igazodik..              Ámen..

fénylő fényszál.. ❤

2015. július 29., szerda

teremtett természet

hol az ideák s eszmék születnek, ott végtelen a kreativitás és a szeretet.. földi kivetülése a természet.. az ember szíve érzi s óhajtja az érzékelését.. önnön Teremtőjére emlékezteti..
az ember egyetlen dolga ezen eszmék megtapasztalása s megosztása..               Áldás..

esti fényút..

2015. június 12., péntek

hétköznapok

számomra nem léteznek hétköznapok.. minden nap ugyan olyan fontos és jelentőségteljes, mert minden pillanatban tanulunk s tapasztalunk, nem számít, milyen formában jelenik meg.. minden este lefekszünk, s reggel ugyan abban a rendszerben kelünk fel.. ez csoda.. viszont ha egyik reggel egy másik rendszerben ébrednénk, az is csoda lenne.. :)

a legnagyobb konfliktust az okozza, ha külön akarjuk választani a spirituális utat a hétköznapoktól.. feladatunk pontosan ennek az útnak a minél alaposabb integrálása.. mert ott van dolgunk, ahova leszülettünk, s úgy, ahogyan..
de nézhetjük így is, hogy a leszületés az út, mialatt tudatunkra hozhatjuk szellemi lényünk valóját..

ha ettől az önismerettől elzárkózunk, energetikánk diszharmonikus lesz, ami különböző helyzeteket és körülményeket vonz magához.. ha megnézzük, az egész arról szól, vállaljuk-e gondolatainkat, vagy sem.. ha nem, mindenféle alakoskodás és színjáték hada kezdődik - magunk előtt is.. ez abból a félelemből ered, hogy mit gondol majd a környezetünk rólunk..
eredményként beborul az ég a kivetített világunk felett, s ha sokáig folytatjuk ezen hozzáállást, betegségek formájában is figyelmeztetnek az égiek, gondolkodásra késztetve az utunkról.. amint gondolati mintáinkon, viszonyulásunkon változtatunk, azonnal kiderül az ég, majd szertefoszlanak a testi, lelki tanító tünetek..
gondolatainkért felelősséggel tartozunk, ugyanakkor minden pillanatban dönthetünk..

2015. június 10., szerda

célorientált vagy útorientált viszonyulás

első lépésnek át kell programozni a célorientált életmódot útorientált viszonyulássá, így természetes módon a jövőből a mostba tevődik át a fókusz.. a jelen pillanatban kezdjük keresni és találni, amit idáig a jövőbe vetítettünk ki..
a jövő egyenlő elménk azon részével, mely sosem nyilvánul meg.. amit egy ilyen viszonyulás átprogramozáskor érzékelhetünk arra hasonlít, mint amikor a száguldó autóban behúzzuk a kéziféket.. megrázkódunk, kicsit kellemetlen lehet, majd észrevesszük a lelassuló tér idő dimenziókat, s képesek leszünk a tudatosságunkkal befogadni a jelenlétet, ami körbeölel..
maga az útonjárás, a tudatunk fénnyé minősítése leszületésünk oka.. nem a célt kell szem előtt tartani, mert minden út a fénybe vezet, hanem a pillanatot, ami pillanatról pillanatra van.. mert az idő arra adatott, hogy időt adjon az úton..
csak elménk egy részét tudjuk a jövőbe helyezni a tudatunkkal.. ez is a mi döntésünk, hova tesszük a fókuszt.. ez is egy gondolat, amiért felelősek vagyunk.. a szabad akarat szépsége..       köszönöm..

fókuszban a pillanat..

2015. június 2., kedd

öröm = őr-öm

anyanyelvünk a kódolt tudás és mi őrizzük magunkban.. ha kiürítjük elménket, nyitott állapotban hozzáférünk ezen tudásokhoz, s ráeszmélhetünk egy-egy szó transzcendens tartalmára..

a szeretet egy tudatállapot.. az öröm a szeretetben levés egy formája.. szeretetben lenni a legszentebb dolog, amit ember tehet.. ilyenkor csatlakozunk önMAGunkhoz, az Univerzumhoz.. ilyenkor csatlakozunk mindenhez, s egyesülünk mindennel.. ilyenkor Isten tenyerén csücsülünk..
"ha Isten velem, ki ellenem?!" MAGyarul: öröm = őr-öm..

2015. június 1., hétfő

bűntudat, mint öngyógyítás

a bűntudat egy intenzív öngyógyító folyamat.. bűntudatunk tárgyának, eseményének a jóvátevő szándéka oly erős, hogy bevilágítja az érintett területeket.. ezen területek megismerése egyben feloldozza őket, s a felismerés által rálátunk, hogy nem történt más, csak megvilágítottuk a sötétebb részeket.. megtapasztaljuk, hogy nem létezik más, csak a szeretet, s minden ettől eltérő állapotot a fény hiánya okozza..

2015. május 19., kedd

a bezártság szabadsága

az érzékszerveink által érzékelt világ egy keretrendszer, amiben minden megnyilvánulásnak, létezőnek és dolognak mi adunk érzelmet és értelmet.. amikor tudatosan figyelemmel kísérjük ezt a folyamatot, meglátjuk, hogy minden pillanatban lehetőségünk van változtatni, ezáltal átminősítjük önmagunkban az érzelmi és mentális viszonyulást.. ebben áll a szabad akaratunk.. mert a dolgok vannak, az események történnek.. mi pedig szemléljük, így megtapasztaljuk hogy minden káprázat itt a Földön, s csak egy kérdés marad: szeretetben vagy szeretet nélkül élünk e világban.. ami bennünk van..

a körülmény.. ❤

2015. május 13., szerda

az idő káprázata

mindnyájunknak voltak olyan tapasztalatai, amikor az idő lineáris vonalában gyorsulást vagy lassulást érzékeltünk, így elértük a vonatot, vagy dimenziókat barangoltunk be meditálva.. mégis oly erősen programozottak vagyunk s ragaszkodunk, nem tudjuk elengedni azt a kötöttséget, miszerint az idő felettünk áll és uralma alatt tart minket.. ez az állapot csak addig s olyan mértékben nyilvánul meg, amíg tanulnivalónk van általa..

műhelykében nincsen óra.. viszont olyan körülményeket teremtettem, amiben az idő múlásának a mértékét látnom kell.. így vettem egy asztali stoppert.. elektron diffrakciónak nevezett kvantumkísérletben az elektron hullám viselkedését vizsgálták, ami megváltozott a megfigyelés ténye által.. ezzel bemutatták, hogy nem végezhető olyan megfigyelés, ami ne hatna fizikailag a megfigyelt rendszerre..
az idővel is ugyan ez a helyzet.. változik a mennyisége és a minősége.. azóta izgalmas játék vette kezdetét..
egyre kézzelfoghatóbb az idő káprázata s a létezés minősége közötti kapcsolat..

mert az idő arra adatott, hogy időt adjon az úton..

műhelyke békéje érdekében szigorúan ketyegés mentes :)

2015. május 11., hétfő

testünk lelkünk tükre

testünk egy tökéletesre teremtett műszer.. a lineáris és a transzcendens világ keresztmetszetében nyilvánul meg, otthont adva a léleknek.. minden ettől eltérő minősége, diszharmóniája, elménk állapotának következménye - akár előző inkarnációkból.. sokféleségünknek köszönhetően nincsen egységes szabály a jóra vagy a kevésbé jóra, csak tág, mankó szerű irányelvek léteznek.. ha tudatában vagyunk programozottságunknak és programozhatóságunknak, szenzorainkat finomhangolhatjuk testünk jelzéseire, s könnyedén eligazodhatunk, mit szeretne üzenni, s kialakíthatjuk saját létezésünk rendszerét..

tudatosságunk minőségében nyilvánulhat meg, mit és mennyit eszünk.. viszont gyakran nem vesszük figyelembe, hogy testünk sokszor jobban éhezik a mozgásra, mint bármiféle ennivalóra, hiszen energiát nem csak fosszilis ételből nyerhetünk.. csakráinkon keresztül a különböző dimenziók rendszeréből sejtszinten táplálhatjuk lényünket.. egy jóleső jógával vagy meridiántornával nem elhasználjuk energia készleteink, hanem pont feltöltjük azokat..
a civilizált társadalmak többsége túlsúlyos és szemük hozzászokott a látványhoz.. elhízásunk az érzelmi s egyéb energetikai kötöttségeink fizikai lerakódása.. elgondolkodtató, ha megnézzük a természeti népeket, minél szorosabb kapcsolatban élnek Földanyával, annál szikárabb, inasabb megjelenésűek..

s miután "mint fent, úgy lent", egyik a másik megnyilvánulása, így mindegy honnan kezdjük gyógyulásunkat - fizikai vagy lelki síkon - hatással lesz a másikra.. már a szándék kinyilvánításával, miszerint változni szeretnénk, csodák történhetnek, hogy mindnyájan tudatára ébredjünk földi életünk legfontosabb céljára, a Szeretetre.. s ezt először önmagunkon kezdjük mívelni..        Áldás..

2015. április 28., kedd

szándék és a csoda

amíg nálunk erősebbek a körülmények és a káprázat, - amiket mi teremtünk magunk köré - addig csak a szándék erejével, tudatunk által megnyitott elménkbe vagyunk képesek befogadni a Csodát.. azt a csodát, ami a lineáris viszonyok között túlmutat mindenen, mert célja, a teremtettség tökéletességének dicsőítése s a hibásan működő elme meggyógyítása..

21-én éjfél után egy-két perccel érzékeltem magam körül a tér kivilágosodását, testem megkönnyebbülését és békesség árasztott el.. nevezhetjük Kegyelemnek is..          köszönöm..

a Béke a Szeretet egyik legteljesebb megnyilvánulása.. minél jobban képesek vagyunk megnyitni magunkat a békességnek, annál teljesebb a létezésünk érzékelése a földi viszonyok között..

2015. április 21., kedd

egy év távlatából

egy évvel ezelőtt indultam el egy csodákkal teli úton, amin a legalapvetőbbnek hitt dogmák szűntek meg létezni s programok íródtak át.. ez az út a Jasmuheen féle 21 nap megélésével kezdődött, s azóta feje tetejére állt bennem minden.. alapból szélsőséges életem határait kitolva, a végletek között csapódtam ide-oda egy évig, s közben megpördült velem ötször a világ, mint centrifuga, hogy elhagyjak minden olyan érzést, gondolatot és kötöttséget, ami már nem szolgálja javamat..

ezt az időszakot minősíthetném így is úgy is, mégis - paradox módon - poláris világunk megértését az segíti, ha kerüljük a minősítést.. külső szemlélőként összegezzük tapasztalatainkat, amik a megélés által sejtszinten már a miénk, csak tudatunkra kell emelni az információkat..

egyik: minden paradoxon.. és mindent lehet magasabb nézőpontból nézni.. ezért nem létezik objektív igazság, csak az Egy Valóság..
másik: minden, amit érzékelünk, azt saját buborékunkon keresztül tesszük, vagy arra vetítjük ki, s kizárólag az jön a tudatunkba, a terünkbe, amire affinitásunk van.. ebből következik, hogy minden és mindenki csupán körülmény.. ezekről a körülményekről alkotott gondolatainkat, érzéseinket tanuljuk uralni.. a cél, feltétel nélküli Szeretettel fordulni minden megnyilvánulás felé..
harmadik: gondolatainkért felelősséggel tartozunk..
az egész esszenciája egy mondatban ennyi: "az van amit gondolsz"

köszönök minden pillanatot.. mert az idő arra adatott, hogy időt adjon az úton..

2015. április 4., szombat

létezés az életen túl

lecsendesedünk, elengedünk minden gondolati mintát, programot, minden kötöttséget, elvárást, s minden elme szülte megnyilvánulást.. ezután a jelenlétben megérezhetjük a létezést az életen túl.. érezni fogod az illúziót körülötted, s felszabadítva magad, vállalhatod jelen leszületésed.. innentől kezdve, bármit csinálsz, minden pillanatban tudatában leszel a színjátéknak itt a Földön.. hogy minden egy feladat, egy megnyilvánulás.. hogy semmi nem számít, s mégis a legfontosabb.. hogy a létezés gyönyörű és tökéletes.. magáért való..     Áldás..

2015. április 1., szerda

a pillanat..

van egy pillanat, amikor igazán jelen vagyok, s rálátok ezen leszületésem eddigi minden egyes pillanatának fájdalmára s örömére, magyarázatot kapva lelkem miértjeire, megérzem abban az egyetlen pillanatban azt az esszenciális rezgését, hogy ezért volt.. ezért az egyetlen egy pillanatért történt minden, hogy sejtszinten ezt az egyetlen egy pillanatot megérezhessem, hogy vagyOK.. köszönöm..

2015. március 31., kedd

szeretet = tudat

szeretet = tudat.. vagyis a tudatosodás = szeretet rezgésének növelése.. amikor elkezdődik az emelkedés, a nehéz rezgések és energiák leválnak az ember energetikai teréről.. ez mindegy milyen formában nyilvánul meg, csak hagyni kell, s elengedni.. lehet bármilyen rítus, vagy rendszer része, nem a forma számít, hanem a kontextus.. ezek mind csodák..         minden csoda..

2015. március 26., csütörtök

szabadság

szabadságunk kizárólag a döntésben nyilvánul meg.. szabadságunk minősége és mennyisége EGYség tudatunk szintjével harmonizál.. vagyis minél jobban feladjuk vélt szabadságunk s rábízzuk magunkat a Gondviselésre, annál nagyobb Szabadságot kapunk..
minél távolabbról szemlélem az életet, annál determináltabb a létezés.. hiszen mindEGY..
Áldás..

2015. március 20., péntek

Napfogyatkozás dimenziói

belső MAGunk mindig tudja mikor mit kell tennünk s ezt a tudtunkra is adja.. ha elcsendesedünk, meghalljuk, ahogyan súgja..
az elmúlt hetekben átengedtem magam az evés örömeinek, s közben egyre erősebben érlelődött a tudat, hogy ez mellékvágány, s csak napok kérdése a visszatérés a Fényhez.. ami jelen leszületésem elsődleges feladata s küldetése, a legkülönbözőbb megnyilvánulási formákban..
körülbelül egy hete fogalmazódott meg a dátum: 03.20. többféle elmélettel tudtam megmagyarázni, miért ez az ideális nap, s hogy egyáltalán miért van szükség egy konkrét időpontra, de leginkább sejtszinten éreztem a létét..
az utolsó napokban kulminálódott a helyzet, az ego megnyilvánulásai egyre kétségbeesettebbek lettek, ezáltal mély és intenzív tanításokat kaptam a külvilág tükrében..
eljött ma.. most van.. s kaptam visszaigazolást, az egész lelki rákészülés, időpont sugallat és sejtszintű meggyőződés mibenlétéről, két cikk formájában: Zentai Anna asztrológus és Schilling Péter számmisztikája mai napra vonatkozó írásaiban..

Zsíros István Photography
köszönöm a lehetőséget, a Teremtettség tökéletességének érzékelésére..      Áldás..

2015. március 13., péntek

energiáink harmonizálása

energiáink rendkívül sokszínűek.. hiába valami művészeti tevékenység az ember munkája, az csak egy szegmensét fedi le az egésznek.. pl én reggeltől estig műhelykében alkotok, de az üvegcse technikájából adódóan türelemre és összpontosításra tanít.. viszont vannak nagyon intenzív, dinamikus energiák is, amik más technikával élhetők meg, vezethetők le, pl festéssel, rajzolással.. különösen, ha figyelembe vesszük az elmúlt évek energetikai változásait is.. 15 év után idén kezdtem el újra festeni, mert robbanás közeli állapotba kerültem..         a terápia sikeres :)
ha ennek tudatában van az ember, sokkal hatékonyabban tudja harmonizálni energetikai háztartását..
Áldás..

2015. március 11., szerda

energetikai paradoxon

a vonzás törvényében az energetika pont fordítva működik mint a földi fizikai világunk.. az azonos az azonost vonza, nem pedig taszítja.. felemelő érzés megtapasztalni ezt az Univerzális törvényt..

a tükör ping.pong hatás alapján végeláthatatlan mélységeket és dimenziókat tud nyitni két ember együtt, egymásközt.. minél több fényszálat és dimenziót teremtünk magunknak, létezésükből fakadóan tudjuk átminősíteni a megnyilvánulásukat.. így tágítva tovább Terünk határait..
a folyamat közben megérezhető a Térrel táguló szabadság is, ami egyfajta Egység érzés.. amikor kívülről szemléljük életünk színjátékát és a fényszálakhoz, valamint a dimenziókhoz fűzött érzelmeink rezgését felemeljük, csodálatosan könnyed állapotot érhetünk el..

paradox módon, egyszerre fényesen légies, ugyanakkor megérint a káprázatos mélysége..

tükör ping.pong hatás

a lehetséges megtapasztalása itt a Földön olyasmi, mint amikor megtaláljuk azt az ellentétes nemű embert, akivel szinte azonos a rezgésünk.. mind vertikálisan, mind horizontálisan.. a szeretet megnyilvánulásaként milliónyi fényszálacska alakul ki közöttünk.. eljön a pillanat amikor tudatára ébredünk különleges együttállásuknak és felismerjük tükör ping.pong helyzetünket, ami az Egyén tükröződő megnyilvánulásából és a két sík párhuzamos helyzetéből fakad.. ilyenkor elkezdjük figyelni az információ áramlását az általunk létrehozott Térben..

elindul egy információ, a másik tükör visszatükrözi, de az indító tükörben már a tükrözött tükörkép jelenik meg létre hozva egy új dimenziót, majd onnan visszatérve ugyan ez történik újra, s újra, így teremtve megszámlálhatatlan mennyiségű és rezgésű fraktál dimenziót..
minden újabb dimenzió finomabb rezgésű az előtte levőnél és általa bővül a belső Tér, valamint az érzékelő felület és Tudat..

ugyanazon információ végtelen megnyilvánulásából és feldolgozásából exponenciális fejlődés fakad.. majd egy ponton önmagába visszatér mint Egység..

részlet az Eredet című filmből..

2015. március 9., hétfő

"rendeződj, rendeződj"..

rendszert teremteni az illúziók ringó fátylai közé, hol még csipesz sem fog, csak a libegő-lebegő vaklármán csücsülő selyemcérna szőtte matéria ködben tapogat az elme, hogy nyugalomra lelne..

2015. március 8., vasárnap

paradoxon

a Semmi és a Mindenség között a konyhátlan teakonyhában műhely.KV gőzölög..

2015. március 5., csütörtök

a kód

anyanyelvünkön rezegve, merengve az őstudás kódoltságán.. mindEGY

"A Fényedhez képest minden értéktelen.
Még sincsen semmi értéktelen.
Ez paradoxon.
Mert ez két különböző vonatkoztatási rendszerben tett kijelentés.
Mindegyik igaz.
Mindegyik szükséges. [...]"

(Fénymagok Ébresztő-kulcsainak Kódexe, Első Lap, 12. réteg)

mindEGY


buckós.forrasztás közben.. egyik dimenzióm visszatér a Szovátán látott templomhoz

a kód: EGY az ISTEN
mindEGY
EGYség

EGY az ISTEN

2015. március 2., hétfő

katarzis

nagy kegyelem tanúként szemlélni a fizikai test szenvedését hatalmas tisztulása közben, miután belementem az agyalásba és az elme javára döntöttem.. a két és fél nap alatt katartikus élményként vágtázott át rajtam az Univerzum, s tudatosan figyeltem, honnan indul, mi miért történik, hogyan halad és hova érkezik.. közben gyógyításon keresztül is érkeztek szépséges és Mennyei Áldások.. az így feltörő, végletesen kellemetlen tünetet gondolattal irányítottam át, hogy más mederben találjon kiutat.. ennél szebb tanítást, akarva sem kérhetnék..
Hálával köszönöm!            Áldás..

konklúzió: ha belefolyok az elmejátékba, elvesztem..

2015. február 24., kedd

ego vagy nem ego

egyre kíméletlenebben érezhető működésem alapállásának mozgatórugója.. ego vagy nem ego.. mindig választás elé kényszerít az élet legapróbb, a hétköznap legcsekélyebb dolgaiban is..

ez a folyamat már régen nem a Fényt együnk vagy mást együnkről szól.. nagyon rég..

mint egy színdarabban, amikor elhúzzák a függönyt, olyan látványosan csukódik be az ember érzékelése.. minden szenzor, szinte kivétel nélkül.. csak annyi a különbség, hogy egyik jobban, másik kevésbé.. de az elszigeteltség azonnal érezhető, ha az ego felülemelkedik..

ha leesik a rezgésem, bárminemű körülmény miatt is engedem ezt meg magamnak, a gyomromban érzem a görcsöt, ami azt mondja, egyél, egyél.. majd hányd ki.. valami megmagyarázhatatlan erő veszi át felettem az irányítást.. az MSZA-n különböző oldásokat tanulunk.. ideje alkalmazni!

gondolkodásmód váltással lehet csak befogadni Istent a szívünkbe.. megismerve a Rendet.. és elsajátítva, hogyan tudok úgy élni, ahogyan Jézus tanítja.. a Szeretet földi körülmények között nem érzelem, hanem sokkal inkább szolgálat.. miközben ezen meditáltam, megszűnt a görcs, és lelki erőt kaptam a gyötrő érzés fölé emelkedni..
"tégy egy lépést Istenhez, Ő megtesz feléd tízet.."

frissítés: energetikailag azt a megmagyarázhatatlan erőt débetűs megszállónak hívják, s karmikusan jött velem ebbe az inkarnációba..

gondolatok a Tükörben

amikor nézlek, a létezésed csodálom.. és hálát mondok Istennek, hogy érezhetlek.. ilyenkor Földön túli nyugalmat és békét érzek, és a vágyad, hogy valami megnyilvánulásom legyen.. de minden más, ami a figyelmen kívül van, felesleges és lényegtelen..

a nyugalomban békesség van, ami az érzelmek mindkét végletből történő visszahúzódása.. a békesség állandóság.. a Szeretet egy megnyilvánulása.. feltétel nélkül, így nincs sem kérdés, sem válasz.. csak a Jelenlét..

..és fáj minden szó, mert korlátoz Téged.. az én világom csak szemlélheti a Te világod..

2015. február 23., hétfő

én - Én - ÉN

felmerül a kérdés, meddig tartok én.. egyáltalán ki vagyok én? vagy inkább mi.. a folyton adatfeldolgozó, siető és lineáris ego, vagy az Egység Szent része ÉN? ez utóbbi a dualitáson kívül van.. nem lineáris.. tehát nem is dönt.. megnyilvánulása a LÉTezés.. minden amivel azonosítom magam, az egy hagymahéj, egy álarc, ami lehullik.. egy-egy megnyilvánulása a lehetségesnek.. de mi az, ami megnyilvánul általam.. mi az, ami áthatja a LÉTezést? a forma nem számít az a hagymahéj.. egy gondolat, egy minősítés, amit birtokolni akar az ego, hogy általa azonosuljon és létezését igazolja.. ami számít, az lineárisan érzékelhetetlen.. a kontextus.. és ki dönti el, melyikkel azonosulok? melyik az, amelyik dönt a kettő között? vagy bármi között? a megtapasztaló, lineáris én, vagy a tanú, a nem lineáris Valóság, azaz ÉN? kell lennie még valaminek.. valaminek, ami a lineárisból halad a nem lineáris felé.. egy összekötő.. az én és az ÉN erre képtelen.. létezik a tanuló, a transzcendens Én.. most úgy érzem, ez a Lélek, aki táncol a pengeélen.. de az is csak egy megnyilvánulása a lehetségesnek..

frissítés 2015.03.05.: kérdésre mindig érkezik válasz..
most azt érzem, hogy az egész emberi hármasságnak a megnyilvánulása szerves része az EGYetemes Tudatmezőnek.. a mezőben való elhelyezkedés és minőség határozza meg döntéseinket, amit a karmikus hajlamaink (sejtszintű memória) finomhangol.. ennek tudatában tudjuk tudatosságunk mértékét hatványozottan növelni, és megérezni, a Valóság nyilvánul meg általunk..

2015. február 22., vasárnap

feladat

az ember nem kerülheti el feladatait.. mindég visszatér, várva feloldozását.. vagy feloldás, vagy átminősítés, de tenni kell..
a feladat az egyik végletből, a tapasztaláson át szerzett bölcsességgel a másik végletbe érkezni.. ennek egyik megnyilvánulása a bulimiában létezésből (2001-2006 s azóta ha alacsony a rezgésszintem, visszatér) a Fényevésben létezésbe érni..
nagy Áldás ez az út és egyben nagy feladat is.. öt gyönyörű hét után borul a rendszer és az ego teret nyer játékainak.. minden ami körülmény, az csak katalizátor, s a feladat halaszthatatlanságára emlékeztet. "Mert szoros az a kapu és keskeny az az út... ne vesztegesd hát az időt"  (Dr. David R. Hawkins)

2015. február 13., péntek

Ajándék

a legszebb ajándék megtapasztalni, a Krisztusi élet egy szeletkéjét.. csak a példamutatás által hathatunk környezetünkre.. Áldott Ajándék szemlélni a Csodát, mit művelek s műveltetek önmagukkal, kire hatOK..       köszönöm s Áldás..

2015. február 3., kedd

30

indiánék hosszú hajat növesztenek, mert a hajszálak szenzorként működnek a transzcendens világban..
buddhistáék levágják a hajukat, a koronacsakra szabaddá tétele és a hajban tárolt energiák elengedése végett..
mégis ugyanarról beszélnek.. és mindEGYiknek igaza van..

nekem beavatást, elengedést, felszabadulást jelent, visszatérést a Forráshoz..

Áldás..

2015. január 22., csütörtök

Áldás

amikor megérkezik az emberhez az Áldás, sejt szinten, a zsigereiből érzi, hogy az, itt van, megérkezett.. január 16-án ettem meg az utolsó almát bátyámmal.. utána éreztem, hogy nincs szükségem rá többé.. Békével és Nyugalommal érkezett az Áldás.. minden átminősült, letisztult és lecsendesedett.. határtalan Békével és Nyugalommal..        Áldás..

2014. október 9., csütörtök

három nap virágpor után két nap evés.. kedd és szerda.. ma estére már egészen jól vagyok, csak folyadékot ittam és egy kis szennalevéllel rásegítettem az elengedésre.. estére hatott is, és minden alkalommal frissebb és energikusabb lettem, aminek nagyon örülök, csak nem így este 10 órakor :D
sebaj, most csicsre állítom magam és reggel 6-kor kelés..

2014. október 5., vasárnap

megint óriási munkában vagyok, mint legutóbb.. nagy segítség, mert üvegcse közben meditálok egész nap.. csak ezúttal igyekszem lejegyezni a dolgokat.
mától csak méhészeti termékeket eszem, hogy az egómat kibékítsem, amíg el nem múlik a bölcsességfog gyulladásom. 21-ig van ideje :) utána nincs pardon, csak víz és KV :) ezzel a kis ráhangolódással  egyengetem el az elmúlt hónapok hullámzó és fodros energiáit. Áldás.
az én kedves belső fény.magom elhanyagoltam, még írni sem írtam ide.. az egó felülkerekedett rajtam. mennyi mindent tapasztaltam és megéltem az elmúlt hónapokban, hálával köszönöm. új erővel, hittel, tudással folytatom fény.utam hogy megnyilvánuljon létem teljes fényességében. Áldás.

2014. május 22., csütörtök

vicces.. pont tegnap egy hónapja, hogy elkezdtem a fényességet, és pont tegnap billentem ki, de nagyon.. ráadásul Kati néni szépséges és felemelő szerdai medije után.. azt hiszem, nagyon vigyáznom kell az érzelmi testem ingadozására, mint pl a kéretlen férfienergiákra.. azt még elemeznem kell, miért tudta ilyen süppedésnek indítani a rezgésszámom, mindenesetre roppant tanulságos.. az egészben az érdekes, hogy tegnap estére amilyen mélyre kerültem, ma olyan magasan, kiegyensúlyozottan és leginkább megerősítve érzem magam.. megint csak egy tanulás.. Tanulás a tanulásban, hogy még véletlenül se bántsam magam miatta, hanem nevessek rajta, pont úgy, ahogyan előtte a medin elhangzott.. el kell fogadnom a problémám, addig nem tudom feldolgozni.. úgy érzem, ezért kellett megtörténjen tegnap.. megint teljesen új aspektusból tudtam végigszemlélni az egész folyamatot.. az elmúlt hónapokban történt változások tükrében még erősebben érzem a bizonyosságot, hogy jó irányba haladok..

2014. május 21., szerda

ez a hetem a kísérletezéssel, a határok feszegetésével, kiskapuk keresgetésével és próbálkozásokkal telt.. mind-mind értékes tapasztalat és hálásan köszönöm őket.. megerősített abban, hogy az átállás igenis és nagyon is megtörtént és fölösleges játszadoznom.. csak szépen haladjak tovább úgy, ahogyan elindultam.. a másik nagyon fontos konklúzió, hogy szeressem magamat.. akkor is, ha hibázok, vagy tévedek, mint szülő a gyermekét.. hiszen senkinek és semminek nem tartozom elszámolással, csak önmagamnak, és senkihez és semmihez nem kell viszonyítanom magam, csak önmagamhoz.. és főleg nem kell bizonygatnom semmit senkinek.. így ez a hetem mindenféle csokis és gumicukros tortúra után szépen lezárult és tovább indul a Fehér fény beavatásra koncentrálva.. hiszen semmi nem számít csak a JELenlét, a mindent átható Szeretet..
már megint, lehet, hogy egy hete is nem 3-1-2 tornáztam, és mégis olyan könnyed és légies volt az egész, semmi fáradtság és megterhelő izommunka.. csak a jóleső mozgás..
egészen elképesztő.

2014. május 20., kedd

fantasztikus türelemmel és szeretettel terelgetnek az Égiek.. minden íz próbálkozásomat a második harmadik alkalom után reflux szerű érzéssel metszegetik vissza.. most épp a paradicsom lé járt így..
de hálás vagyok, mert káfcsikovot még ihatok :)

2014. május 17., szombat

ma bátyám szülinapját ünnepeltük hármasban, mert Apu külföldön dolgozik most. a bul​i​miás mennyország Oktogon Bisztróba mentünk ebédelni.. nagyon rendesek voltak, mert mondták, hogy simán lehet olyat, hogy ketten esznek, egy pedig csak iszik.. böjtöl :D jó volt nézni, ahogyan Anyuék jóízűen ettek, a halmokba púpozott ételeket és szimatolni az illatokat. Meglepően nem hozott lázba a helyzet, hogy én is egyek velük, melange KV bőven kielégítette az igényeimet. csak a házi mákos nudlira folyt össze a nyál a számban, de az is azért mert Nagyinak a mindennél finomabb nudlija és szilvás​gombóc​a​ jutott róla eszembe és ahhoz már igen csak erős érzelmi szálak kötnek.. ahogy ezt végig gondoltam, a vágyakozás is csillapodott. egyszerűen annyira nem kívánom a fizikai ételt a gyomromba, hogy felül írja a legtöbb kívánást és vágyakozást. nagyon megkönnyíti a dolgom.. köszönöm..
őrületes tapasztalásom volt tegnap este.. elmentünk Anyuval és 2 barátunkkal 4esben a DiVinóba borozni és beszélgetni. rendeltek sonka és sajt tálat.. legfinomabb proscutto crudok és szalámik figyeltek a tányérról és mindenféle megterhelés nélkül tudtam nemet mondani olaszoknál olyan hőn megszeretett sonkára! teljesen el voltam ragadtatva a helyzettől! persze, ügyesen ki kellett mentenem magam a záporozó "egyél-egyél" és "miért nem eszel?" mondatokból..

2014. május 16., péntek

igazán jóságos észrevételem volt ma.. nem "koszolódok" úgy, mint előtte.. 2 hete mostam hajat, de még mindig nem néz ki úgy, mint amit meg kéne mosni.. nagyon du​rva.. a bőröm is nagyságrenddel kevésbé zsírosodik.. úgy, hogy​ előt​t​e sem voltam zsírosodásra hajlamosnak mondható.. elképesztő a test.. mint egy programozható precíziós műszer.. ezt pedig felkelésnél is érzékelem, mert a héten többször előfordult, hogy 1 perccel az ébresztő óra előtt magamtól felkeltem úgy, hogy minden alkalommal más-más időpontra állítottam..
és ilyesmire az elmúlt 10 évben nem nagyon voltam képes.. köszönöm..

2014. május 14., szerda

őrület.. elszabadultak a hétköznapi mindennapok.. a hétvégén kaptam egy megrendelést szűk határidővel, így sem blogot írni, sem reggeli tornázni nem hagytam magam.. éjjel-nappal műhelyke.. és Anyu, mert most velem volt több napig :)
pedig most kezdődnek az igazi tanítások és megélések és valódi helyzetek.. a játék élesben megy..

jaa.. és az elmúlt napok kevés alvása ma tetőzött, miután hajnali 3-tól reggel 6-ig aludtam, és azóta is boldogan pörgök, ki Bicizek alapanyagért és bütykölök

2014. május 13., kedd

most kezdődik csak az igazán érdekes réz.. a hétköznapi mindennapok megélése új létformámmal..

2014. május 11., vasárnap

kitaláltam, hogy posta után bemegyek a teszkóba kimérős gumicukorért.. miután ezt a gondolatot megengedtem magamnak, és kiderült, hogy olyat már nem forgalmaznak, egy csapásr​a​ vihar kerekedett elmémben.. öröm volt nézni, ahogyan cikáztak a gondolatok ötletek és ellenvetések és szabályosan a fizikai testemben is elkezdtem érzékelni ezt a tombolást.. a helyzet lefölözése az lett, hogy amolyan utolsó vacsora szerűnek összeállítottam egy sós szendvicset meg némi édességet.. mert rájöttem, hogy az extrém édesszájam ellenére a jó kis sós dolgokat is imádom..
módszeresen válogattam a rég nem evett egészségtelen alapanyagokat, mint pl a borjú párizsi, liba májkrém, pannónia sajt meg sajtos szendvicszsömi.. semminek nem néztem az összetevőjét, csak a hozzá társított íz élmény​e​mlék számított.. teljesen lejött testi szintre a folyamat, a gyomrom remegett, mint egy elvonási tünetes drogos.. és mindezek mellett figyeltem arra, hogy ne vegyek nagy mennyiséget, hogy ne maradjon meg, mindenből picit, az íze miatt.. megvettem, összeraktam a szendvicset, hogy útközben megegyem és haza indultam..
azért be kell valljam, isteni fincsi szendvicset raktam össze.. gyomrom megértően fogadta, bár éreztette velem, hogy feleslegesen teszem ezeket a köröket..
Anyu sulija után érte mentem.. gyönyörű idő volt és mindkettőnknek különösen jó hangulata volt. Anyu meg szerette volna ünnepelni valami finomsággal, így jutottunk el a csirke-csibészbe.. úgy gondoltam, hogy szabadságommal élve, kipróbálom, milyen enni pár falatot, hogy ezen a szinten is részese legyek az ő örömének. nagyon furcsák voltak az első falatok.. érezni a számban, rágni, lenyelni.. pocim nem háborgott, kedvesen fogadta az érkező ételt.. később is rendben tette a dolgát. egyedül érzetre volt nagyon furcsa. olyan kívülállónak éreztem az ételt magamban, nem odavalónak.. ez egészen döbbenetes volt.. viszont később hangot kapott az elmém is, és már-már lelkiismeret furdalás​ig fajult a dolog, hogy minek kellett, mindent elrontottam most ezzel, amikor bejött egy érzés, hogy kinek is akarok megfelelni?! hiszen az egész pont a szabadságról a könnyedségről szól.. és azzal, hogy megengedtem magamnak, hogy Anyuval egyek pár falatot és közben kívülről figyeltem a testem az elmém és a lelkem reakcióit, rengeteget tanultam és tapasztaltam..

2014. május 10., szombat

az elmúlt napok kísérletezései és megfigyelései alapján bebizonyosodott, hogy valóban megtörtént testem átállítása és ennek erős jeleit is adja, hogy fölöslegesen ne próbálgassam, milyen ízeket tu​d​ok bevinni magamba, amit a legkevésbé kell emészteni.. már a csokit sem kívánja a bélésem és egyszerre két pohár gyümilé vagy a gumicukor, de már a mézre is lázad, hogy hagyjam már a hülyeségeimmel.. elképesztő megtapasztalni.. egyes egyedül, amit bármikor örömmel fogad az összes fizikai és lelki testem, az a káfcsikov.
finom izomláz.. nagyon tetszik.. könnyedség és gondtalanság..
teljesen magától értetődő, hogy nem eszem.. nem hiányzik, nem jut eszembe.. jövök-megyek, teszem a dolgom.. energikusnak érzem magam.

2014. május 9., péntek

kitaláltam a nagyon tutit, mint kiskapu.. mit​u​án már a csoki is tömény, nem kívánkozik a gyomromba, hogy az ízét élvezzem, rátaláltam a még "víz szerűbb" íz forrásra.. a gumicukorra.. hiszen ha elszopogatom, olyan, mintha a nyálam nyelném csak le. de a szervezetem sokkal kifinomul​t​abb és nagyon hamar a tudtomra adta, hogy kár a gőzért és ne keresgessem a kiskapukat..
az igazi szabadság..
bátyám járt műhelykében és hozott a kedvenc Fine Carrés étcsokimból.. és megtehetem, hogy eszem belőle.. mert nem ez számít. ez még szinte leírhatatlan érzés.
miután megtárgyaltam magammal, ettem egy fél kockával és folytattam dolgom. megengedtem magamnak és jelentőségét vesztette a tény hogy eszem-e csokoládét vagy sem.. fantasztikus.
a jóga nagyon jól esik, de hiányzik a mozgás.. az erőnlétemben megérzem az elmúlt majdnem 3 hét "semmit tevését" így ma már jóga után 3-1-2 meridián tornáztam is. nagyon jól esett. egészen megújult a testem.. szinte újra fel kell fedezni. nem is arról van szó, hogy lefogytam, vagy a felesleg lement, hanem egyszerűen test arányos lettem. testalkatomhoz igazodott az izomzatom és minden.. leinasodtam.. nagyon érdekes szemlélni a változást.

2014. május 8., csütörtök

magával ragadott a hétköznapok forgataga.. az étkezés gondtalanságának fűszerével..

2014. május 6., kedd

üresnek és meztelennek érzem magam, bár valószínű ez még a gyógyulás időszaka.
ezzel együtt egyre mélyebb érzések törnek föl és kapnak napfényt és tudom megfogalmazni őket, ahogy a felesleges köröktől mentesítem elmém és lelkem.
..és ezektől az érzésektől még üresebbnek érzem magam..

2014. május 5., hétfő

két hét után

öröm látni és érezni a változást, a tisztulást..
energetikailag nagyon jól vagyok, szinte mindent ugyan úgy csinálok már, mintha misem történt volna..
..és szemlélődök.. egyre inkább

2014. május 4., vasárnap

megméreckedtem.. a két hét alatt 5 kg-ot vesztettem, 48 kg-ról 43 kg-ra. ennek többsége az érzelmi lerakódásaim, valamint némi izom is lement.. ja és valóban üres volt a hasam.
ittam héjában főtt krumpli levet.. nagyon fincsi. így vettem ki a részem a közös étkezésből.

2014. május 3., szombat

délután hazamentem Szüleimhez. érdekes volt megfigyelni, ahogy a sok régi megszokás, beidegződés előtérbe került és természetesen soknak a központi témája az étkezés szociális és rituális megélése. ebből adódóan eleinte szinte nem tudtam mit kezdeni magammal. amint észrevettem, elkezdtem feloldani ezt a blokkot, és jelen tudtam lenni a többiekkel.
szerencsés vagyok, hogy ilyen elfogadó Szüleim vannak.
ma még egy picivel energikusabban keltem. szerintem tegnap vagy ma indult nekem a 3. hét.
mai nap különlegessége, hogy új életem első káfcsikovját ittuk meg egy kedves barátommal az Ecocaézóban, rízstejes cappuccinó formájában. nagyon finom volt és nagyon jól esett az összes fizikai és éteri testemnek.
ez azért érdekes, mert az előző egy-két napban kísérleteztem a gyümölcslevekkel és savasított.

2014. május 2., péntek

ma mintha elvágták volna az elmúlt napok ólmos érzetét. frissnek és aktívnak éreztem magam, így finoman folytattam műhelyke megtisztulását.
voltam a piacon, hogy Anyunak vásároljak. érdekes szemlélődni az emberek között. kezdem érezni azt a bizonyos kívül állóságot.
másik amit figyeltem, hogy milyen érzéseket kelt bennem az étel. mind-mind régi beidegződés és program. furcsa érezni, hogy egyáltalán nincs étvágyam.. amikor egy ilyen régi program felbukkan, azonnal tudom, hogy mi a szerepe és mintha mi sem történt volna, elengedem és vagyok tovább.

2014. május 1., csütörtök

ma is folytatódott az ólmos nehézség. a reggeli jógám ma is megtartottam, mert jól esik.
viszont ma már tudatosan megadtam magam a pihenésre felszólításnak. igaz, egy picit sablonoztam a következő üvegcse projekthez.. bár ez nem munka, hanem szerelem.
egyébként nagyon jól érzem magam, figyelem a változásokat. érdekes.. a mérhetetlen fáradtság érzete mellett is érzékelem, hogy testem könnyedebb és ruganyosabb lett.

2014. április 30., szerda

a kényszerpihenő ólmos testérzete folytatódott miután felkeltem, ennek ellenére úgy gondoltam, hogy jógázom egyet, mert az érzelmi testem nagyon kívánta. az volt az érdekes, hogy izomzatilag teljesen fitten és könnyedén tudtam csinálni a gyakorlatokat, mégis miután felálltam, azonnal visszatért az ólmos nehézség. szinte állni fárasztó volt. ma még kimentem egy végső búcsút venni barátnőmtől, így délutánra és estére teljesen kifáradtam.

2014. április 29., kedd

ma a Veli Bej fürdőbe mentem a legkedvesebb barátnőmmel.. búcsúzóul, mert fél évre elutazik.
gondoltam ez ideális program mind a kettőnknek, hiszen még aura tisztító és harmonizáló mantrákat is zengtünk a kismedencében. testet lelket ellazító élmény volt. a gőzkabinban éreztem magam a legjobban. figyeltem a testem reakcióját, ahogyan az orromon szívom be és fújom ki a levegőt és azt, hogyan érzékelem a forróságot és hogyan tudom befolyásolni a tudatommal ezt az érzékelést. nagyon tetszett.
miután visszaérkeztem műhelykébe, már éreztem, hogy kivett az erőmből.. először, csak mint átlagosan a sok vízben töltött idő után gyengének éreztem magam, később rájöttem, hogy ez még egy kicsit korai volt és az Égiek pihenőre intenek.. estére teljes ólmos nehézség ejtett rabul.

2014. április 28., hétfő

egy hét után

talán a fizikai síkon megnyilvánuló dolgokkal kezdeném, mert azt könnyebb összeírni. tetőtől talpig az egész testem minden részében érzem a tisztulást.
 • az első három nap energetikailag legyengültem, a negyedik nap óta fokozatosan tér vissza az erőm.
 • a 2. nap vettem észre, hogy bőröm megfiatalodott és letisztult az apró magamra vakart hegektől. ez odáig fajult, hogy pénteken szinte egész nap mosogattam és takarítottam, de azóta sem kellett bekenni a kezem.. sima és puha. a körmeim egyenletesebb felszínű és hosszúkásabb alakúak lettek.
 • ugyancsak a 2. napon kezdett felszakadni szerintem a tüdőmből, egy bizonyos váladék, amitő lett egy kis lepedék a nyelvemen, és megváltozott a leheletem is, ami a 7. napra kezdett alábbhagyni.
 • a 2-3. napon kezdtem furcsán érezni a rekeszizmom.. nem találta a helyét az üres gyomor és a tüdőm között. erősen orrot fújni vagy levegőt kifújni szinte kellemetlen érzés volt. pár nap után feltalálta magát és elmúlt az érzés.
 • a 4. napon úgy éreztem, személyre szabom a 21 napos programot, így csak 5 egész napig voltam élelem és folyadék nélkül, és műhelykéből is kimentem a természetbe Bicivel.
 • a 4. napon ki Biciztem a Margit szigetre. miután hétfő éjfél óta minden rutinom, így a mozgást is abbahagytam, ezt a kis menetet igencsak megéreztem főként a vádlimban. óvatosan kellett tekernem, nehogy begörcsöljön. ez az izomállapot a 7. napra fokozatosan elmúlt.
 •  az 5. napon jógáztam, így megsegítette a salakanyag tisztulását.
 • bélésemben egy hete béke és nyugalom van.. a 6. napon elkezdtem folyadékot inni, azóta lett nagy ritkán egy kis glugyogás, de ezenkívül csend és szeretet honol bennem.
 • a 6. napon az orrom picit vérezni kezdett, de pont csak annyira, hogy ha megtöröltem, vagy kifújtam, vizes piros lett a zsepi. 
 • a 6. és 7. napon az MSZA-ban voltam oktatáson egész nap.. ott mindig csodálatos, szeretettel teli energiák vannak, így sokat segített az összehangoló folyamatokban.
lelki szinten nehéz szavakba önteni azt a mérhetetlen Kegyelmet, Szeretetet és Egységet, amiben részem van hétfő óta, napról napra újabb és újabb aspektusait fedezve fel, és amiben megélhetem testem tisztulását, hogy Szellemem Otthona legyen.
 • érzékszerveim kifinomodtak, legerősebben a szaglásom, de a teret és a jelenlétemet is máshogyan élem meg.
 • egyre könnyedebbnek, békésebbnek, csendesebbnek érzem magam.
 • döbbenetes, hogy az étel iránti érzelmeimet mennyire könnyen elengedtem.
 • hatalmas szabadság szele kezd simogatni.
 • talán a legeslegcsodálatosabb az a tapasztalás, hogy VAGYOK.. a VANságban lenni, mert alanyi alapon vagyok.. mert vagyOK aki vagyOK. és ez szavakba önthetetlenül szép.. és mindazonáltal nyilvánvaló.

2014. április 26., szombat

az iskolában fantasztikus energiák vannak.. mindig.
teljesen új érzeteim vannak.. olyan ez, mint testszobrász kezelések után újra tanul járni az ember..
végül is ma van az első nap, a regenerálódás, harmonizálódás.. még olyan megfogalmazhatatlan kavargó az egész.. de intenzív..
jóságos reggeli jóga után fitten és jó közérzettel vizsgálom a folyadékot kapott testem.. jól érzi magát, bár tudja, hogy ez egy kúra.
most hétvégén az MSZA-ban leszek oktatáson. (Metafizikai Szellemtudományi Akadémia)
leírhatatlanul sokat kaptam az iskolától.. többek között a bizonyosságom, amivel nekiindultam a 21 napnak, az is itt kapott termőtalajt a kivirágzásához.
és eljött a nagy nap éjfele.. az első korty italom, amit egy kedves barátom társaságában tölthettem el..
köszönöm!
5 egész napig Isten tenyerén csücsültem egy falat étel és egy korty ital nélkül.
varázslatos dolgokat tapasztaltam meg közben.. és ugyan olyan varázslatos volt az első korty is.
bár lehullott a lepel az ivással kapcsolatos nagy mentális és érzelmi ragaszkodásomról, mindazonáltal még pár napig többet fogok inni, ezzel megkönnyítve testemnek a méregtelenítést..

2014. április 25., péntek

..és közben figyelem magam és vizsgálom érzelmi és mentális kötődésemet az iváshoz..
elképesztő érezni, hogyan töltődök vissza.. szerdán egy kis felseprés, mert hát az világi.. csütörtökön mosogatás és Margit sziget, ma pedig egész nap pakoltam, takarítottam, csak a finomhangolásra feküdtem le egy-egy órára..
új életemet kezdem tisztogatni, rendbe rakni itt a fizikai síkon is.. bár ez leginkább a konyha.szekciót érinti, azért egyéb restanciáimat is megcsináltam, egy kis leraktározott energia felszabadítás jutalmával egybekötve.
tegnap este, a negyedik nap végén, elég megdöbbentő dolog jutott el tudatomig.
az, ha nem eszem, az szinte normális, egy évvel ezelőtt volt hasonló periódusom öntudatlan, bár akkor kevesebb tudásom volt ezekről korlátlan lehetőségekről, és hittem, hogy ennem kell, hogy éljek.. így a nem evés és az evéshez társított erős érzelmi és társasági kötelékeknek már tudatában voltam, így könnyen tudom kezelni és korrigálni..
DE az IVÁS, a folyadékbevitel milyen mérhetetlen mélyen belénk van ágyazódva, az valami döbbenetes. tegnap este óta ezen morfondírozok, és figyelem gondolataim és arra kapott testi és lelki reakcióim.. elképesztő mély programok futnak bennünk. és ha nem eszem iszom 4 napig, meg ma is, akkor soha nem tapasztalom meg.. hála

a jóga csodája..
hétfő óta felhagytam minden napi rutinommal és csak a pillanatnak éltem.. de energetikailag napról napra fittebb vagyok, így ma reggel arra gondoltam, hogy megcsinálom a légzőgyakorlatom és a jóga sorom.. elmondhatatlanul jól esett.. testem hiányolta már nagyon a mozgást. meglepett, hogy a jóga jobban ment mint előtte.. hajlékonyabb lettem.. egyetlen egy ászana okozott nehézséget, az eke, mert a kis hasizmaim elkényelmesedtek.
ééés hétfő óta újra voltam nagyvécén. két napja éreztem, hogy majd valamikor jönni fog, de a jóga megtette azonnali felfrissítő hatását.
hmm.. érdekes.. hajnali 1 órakor feküdtem le, utána még sokáig forgolódtam, de 5:17-kor kipattant a csipám, és fitti.paldi módján érzem magam.. lehet, hogy ez már a lecsökkenő alvás igény? mert volt már, hogy 5 óra körül magamtól keltem.. igazán remek dolog.

2014. április 24., csütörtök

micsoda mennyei gyöngyszem ez a város közepén, amit mi Margit szigetnek hívunk..
lényem korlátlanságának erős gátját éreztem a bezártságban, ezért úgy döntöttem, nem követem tovább a könyvben leírtakat.. (itt hivatkoznék az előző bejegyzésben idézettekre és a korábban ecsetelt saját megérzésemre)
lelkem jól érezte mit kell tennie. az a mérhetetlen szeretetet, amit Földanyánktól kaphatunk, az ő összes színében illatában és szubsztanciájában, mennyiségében is megfoghatatlan.. csak van.. mindenkinek.. az Egynek.
tegnap este fejeztem be Jasmuheen: Táplálékom a Fény című könyvét.. a végén találtam egy részt, ami teljesen megerősített azon megérzésemben, miszerint ez az egész csak programozás kérdése, és minden megy magától, persze attól függően, ki milyen kapcsolatban áll a Felsőbb Énnel. valójában ezt is tapasztaltam, amikor már jóformán egy hete elkezdtem magam programozni, és éreztem a hatását.. de az még a kitűzött 21. előtt volt, így szociális egységet képeztem az evések alkalmával.. bár nem éreztem szükségét..
miután rájöttem, hogy a remegésem és az izomgörcsöm pusztán az elmém félelme volt a könyvben leírt lehetséges lehetőségektől, elkezdtem jobban figyelni a kapcsolatokra és magamra.
ma már mosogattam is, ami elvileg világi dolog, és azzal nem lenne szabad foglalkozni. de megbizonyosodtam róla, hogy ez nálam a bensőmből jövő szeretet kapcsolat minden egyes megsűrűsödött energiával.. legyen az tárgy, növény vagy ember. én így működöm, és ennek átadása a feladatom. innen nézve nem szerencsés bezárni magam 3 hétre. hiszen a program már fut.
az idézet Jasmuheentől: ".. Ahogy egyre több és több ember kutatja lényének korlátlan természetét, az út egyre könnyebbé válik, az élő példák egyre nyilvánvalóbb hatást gyakorolnak a többiekre, ezért egyre hétköznapibbá válnak ezek a dolgok. Mivel "kozmikus médium" vagyok (olyan ember, aki telepatikusan kap és továbbít üzeneteket sok dimenziós módon a különféle lényeknek), tudtomra adták, hogy a bolygónkon történő átalakulásnak és a finomabb vibrációk hatásának köszönhetően, már senkinek sem feltétlenül szükséges végigcsinálni ezt a 21 napos folyamatot. Egyszerűen elhatározhatjuk, hogy megengedjük az egyetemes életerőnek, hogy fenntartson bennünket és ez így is lesz, mivel az energiamező ereje megnövekedett. Ennek sikere attól függ, mennyire tudod irányítani a molekuláris szerkezetedet és a saját isteni valódba vetett bizalom és hit szintjétől. .."
ma kimegyek sétálni, felkeresem Földanyát..
Jó reggelt! kicsit fittebb és energikusabb vagyok ma.. az estéről nem emlékszem semmire, csak néhány álom maradékra, és az sem a Szellememmel kapcsolatos.
az a gyanúm, hogy ez tegnap késődélután felé történt meg velem a meditálás közben. azt éreztem/láttam, hogy a belső énem felszáll belőlem dimenziókon és univerzumokon keresztül repülve, míg egy kedves, ismerős tenyérben és az Őt körbevevő Egy energia szubsztanciában, térben találtam magam. majd körbevettek vakító fénylények és valami rítust táncoltak körülöttem, és bizonyos ritmusra hozzám is értek. majd amikor befejezték, leereszkedtem. gyönyörű volt.

2014. április 23., szerda

ma már mécsest is gyújtottam és kencés barátnőmtől kapott levendula vizet is kiöntöttem egy tálba, hogy párologjon.. mostanra kellemesen belengi a környezetét.
fizikai testem megtisztítottam a ma estére.. remélem tudatában leszek Szellemem távozásának.. ha nem, akkor álmomban őrzöm meg..
boldog vagyok és könnyed. csak önmagamhoz képest erőtlenebb, de éber.
igazság szerint 21. előtt féltem egy kicsit, hogyan fogom megállni a sok finom mag és mazsola jelenlétét a szekrényben, és a finom műhelyke csapvizet.. már csak ezért megérte az eddig eltelt alig 3 nap, hogy megtapasztaljam az elme eme mérhetetlen és valóban korlátlan programozhatóságát..
nem vagyok éhes, nem vagyok szomjas, bár ehetnék ihatnék, de nem teszem.. elképesztő..
hálás vagyok a Mindenségnek, hogy ekkora kegyelemben tölthetem ezeket a napokat.
az elmúlt 20 évben nagyon sokat változott a Föld és az emberek energetikája is.. főleg, aki később született.. így nagyon sokat számít a meggyőződésem, ami hangolt erre az állapotra.
ma már lassabban telik az idő és egy kicsit energikusabbnak is érzem magam.
KÖSZÖNÖM
nahát.. most volt először pisilési ingerem.. (ezt leszámítva csak azt a bizonyos Irányelvek második rész elolvasásakor volt, de ott az elmém ijedtségétől minden távozott) és ezeken kívül egyszer még pisiltem, kíváncsiságból ráültem a hápira, és jött. ..lehet, hogy még egyszer, de ebben nem vagyok biztos.
további érdekesség, hogy tegnap délutánra már szabályos nehézséget okozott a köpés, mert cukorral felvert tojásfehérje állagú lett a dolog. viszont mára visszahígult.

2014. április 22., kedd

ma már egy kicsit energikusabbnak éreztem magam a tegnaphoz képest. bőröm elkezdett megfiatalodni, a magamra vakart pötyi hegek potyognak le..
egyedül ez a slejmolás olyan furi.. bár szerintem ez a tüdőmből tisztul és szabadul fel, mert így érthető, és az orrommal, torkommal nem is érzek semmit.